ข่าวอาโออิคุโมะทั่วโลก

24 ชั่วโมงต่อวัน, 7 วันต่อสัปดาห์, 365 วันต่อปี ค้นหาเกี่ยวกับข้อมูลล่าสุด
ข่าว และประกาศต่าง ๆ
January 7, 2021
Sin Chew Daily Metro

Aoikumo 创建医疗云端服务平台

Aoikumo 推出电子医药功能, 让医生能在Aoikumo的预约系统中设定视讯面诊。病人只需点击电邮及手机短讯发送的链接, 既可以开始和医生视讯面诊。

อ่านเพิ่มเติม
January 7, 2021
SME Magazine

Medical industry to benefit from Aoikumo’s all-in-one cloudbased solution

Running a beauty or medical business is no easy feat due to the COVID-19 pandemic but Aoikumo (pronounced as Ah-wee-ku-mo) is poised to make it its mission to make the process a tad-bit easier using its revolutionary cloud-based system.

อ่านเพิ่มเติม
January 5, 2021
Mime Asia

Medical industry to benefit from Aoikumo’s all-in-one cloudbased solution

We have recently launched the Telehealth feature, allowing doctors to set virtual appointments in Aoikumo’s Scheduling menu. All the patient has to do is to click the link sent through e-mail and SMS and the video will start.” said Kevin Nair who is the Founder, and Technical Lead of Aoikumo.

อ่านเพิ่มเติม
January 15, 2021
BM Global News

Beauty & Medical Industries Need POS Systems Too, This M’sian Startup Is Their Solution

Kevin Nair and his staff have been servicing a big magnificence service supplier shopper in Malaysia with community VPN companies when its house owners started asking a number of occasions, “Do you know how to write a software to help us with operations?”

อ่านเพิ่มเติม
January 5, 2021
Business Today

Aoikumo introduces all-in-one cloud solution for the medical industry

Aoikumo has introduced an all-in-one cloud-based system to assist general practitioners (GPs) and dental clinics manage appointments, CRM, inventory, POS billing in a single platform.

อ่านเพิ่มเติม
January 6, 2021
Money Compass

医疗行业将从Aoikumo的一体云端系统平台受益

该应用程序将使得全科或专科诊所(GPs)和牙科诊所能够通过单一平台管理客户预约,客户关系的管理,库存,销售点终端计费等

อ่านเพิ่มเติม
January 6, 2021
Newstream Asia

Medical industry to benefit from Aoikumo’s all-in-one cloud-based solution

PETALING JAYA, 06 January 2021 – Running a beauty or medical business is no easy feat due to the COVID-19 pandemic but Aoikumo (pronounced as Ah-wee-ku-mo) is poised to make it its mission to make the process a tad-bit easier using its revolutionary cloud-based system.

อ่านเพิ่มเติม
January 6, 2021
Dagang News

Industri perubatan bakal terima manfaat daripada sistem berasaskan awan semua dalam satu Aoikumo

PETALING JAYA 6 JAN - Mengusahakan perniagaan dalam bidang kecantikan atau perubatan bukan sesuatu yang mudah disebabkan oleh penularan wabak COVID-19 namun, Aoikumo (disebut sebagai Ah-wee-ku-mo) neked menjadikan ia sebagai misinya untunk menjadi proses ini lebih mudah menerusi penggunaan applikasi cloud-based yang berevolusi.

อ่านเพิ่มเติม
January 6, 2021
Malaysian Business

Medical industry to benefit from Aoikumo’s all-in-one cloud-based solution

PETALING JAYA, 05 January 2021 – Running a beauty or medical business is no easy feat due to the COVID-19 pandemic but Aoikumo (pronounced as Ah-wee-ku-mo) is poised to make it its mission to make the process a tad-bit easier using its revolutionary cloud-based system.

อ่านเพิ่มเติม

โพสต์ล่าสุดของเรา

January 24, 2022
บล็อก
Beauty Salon Management Tips: Ways to Prepare for Peak Seasons

Working in a beauty salon, aesthetic clinic or spa and […]

อ่านเพิ่มเติม
October 4, 2021
บล็อก
วิธีรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน

เราทุกคนทราบดีว่า การรักษาจำนวนพนักงานของธุรกิจความงาม เป็นงานที่ยุ่งยากในบางครั้ง แต่จะดีกว่าหรือไม่ หากพนักงานของคุณได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากความเครียดและเต็มไปด้วยความสุข ที่นี่ เราพร้อมช่วยคุณพัฒนาขวัญกำลังใจและประสิทธิภาพการทำงานภายในคลินิกและสถานเสริมความงามของคุณ ด้วยคุโมะซังที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยของคุณ ทีมของคุณจะสามารถมอบบริการแก่ลูกค้าได้อย่างเต็มที่ ความชัดเจนและความยืดหยุ่นของตารางเวลา […]

อ่านเพิ่มเติม
July 9, 2021
บล็อก
การกำหนดแนวทางปฏิบัติงานแบบไร้กระดาษ สำหรับคลินิกหรือธุรกิจความงามของคุณ

ธุรกิจทุกแห่งต่างเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงสู่แนวทางปฏิบัติงานแบบไร้กระดาษ โดยทั่วไปแล้ว ระบบไร้กระดาษ หมายถึง กระบวนการถ่ายโอนและแทนที่เอกสาร บันทึก ตลอดจนไฟล์ต่าง ๆ ของคุณสู่รูปแบบดิจิทัล อย่างไรก็ตาม […]

อ่านเพิ่มเติม
  • "ขอขอบคุณอาโออิคุโมะ—ซอฟต์แวร์ที่ทำให้การดำเนินงานในแต่ละวันของเราง่ายขึ้น ในด้านการควบคุมและจัดการสาขาทั้ง 7 แห่งของเราในระบบที่ เป็นหนึ่งเดียว

    การจองนัดหมาย การจัดตารางผู้ป่วย การใช้สินค้าในสต๊อกเป็นไปอย่างราบรื่นจริง ๆ นับตั้งแต่เราเริ่มใช้งาน อาโออิคุโมะ!

    ขอขอบคุณอีกครั้ง"
    DR. DENESH SINNA, Founder
    Heart Bit E-ECP Wellness Centre

โปรดติดต่อเรา


เปิดคลินิกทันตกรรม? คลิกที่นี่!
phone-handsetmap-marker