นโยบายการคืนเงิน

อาโออิคุโมะจะเรียกเก็บและรับชำระเงิน สำหรับการใช้บริการบนแพลตฟอร์มอาโออิคุโมะ บริการทั้งหมดที่คุณได้รับไม่สามารถขอคืนเงินได้ เมื่อลูกค้าเลือกรูปแบบการสมัครสมาชิกและให้ข้อมูลการเรียกเก็บเงินเป็นที่เรียบร้อย ลูกค้าจะดำเนินการชำระเงินครั้งแรกต่อไป

การสมัครสมาชิกรายเดือนทุกรายการจะได้รับการต่ออายุอัตโนมัติ ณ วันครบกำหนด อ้างอิงตามวันที่ชำระเงินจนกว่าจะถูกยกเลิกอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร ลูกค้าสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลา โดยแจ้งทางอีเมล: accounts@aoikumo.com ด้วยอีเมลที่ใช้ลงทะเบียนขอรับบริการ

จากนั้นลูกค้าจะได้รับอีเมลตอบกลับจากอาโออิคุโมะ เพื่อยืนยันผลการยกเลิก อ้างอิงตามแผนสมาชิกที่ให้ไว้ ทั้งนี้จะไม่มีการคืนเงินหรือเครดิตแก่ลูกค้า ในกรณีใช้บริการไม่ครบเดือน ไตรมาส หรือปี เมื่อดำเนินการยกเลิกบริการ

ค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ต้องชำระ ไม่รวมภาษี เงินเรียกเก็บ หรืออากรที่เรียกเก็บโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบต่อการชำระภาษี เงินเรียกเก็บ หรืออากรข้างต้นทุกรายการ

ลูกค้าสามารถอัปเกรดแผนสมาชิกสำหรับบริการ SaaS ได้ตลอดเวลา สำหรับการดาวน์เกรดแผนสมาชิกใด ๆ ลูกค้าต้องแจ้งเรื่องทาง help@aoikumo.com.

อาโออิคุโมะจะไม่คืนเงินหรือเครดิต ในกรณีใช้บริการไม่ครบเดือน เมื่อดำเนินการดาวน์เกรดแผนสมาชิก

นโยบายข้างต้นเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับบริการ SaaS ทุกรายการ ดังแสดงบน aoikumo.com เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอื่นในเนื้อหาของโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

เปิดคลินิกทันตกรรม? คลิกที่นี่!
phone-handsetmap-marker