เงื่อนไขการใช้บริการ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา หากคุณเรียกดูและใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไป จะถือว่า คุณยอมรับที่จะมีภาระผูกพันและจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานต่าง ๆ ต่อไปนี้ ซึ่งใช้บังคับกับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท โกคลาวด์ เทคโนโลยีส์ (เอ็ม) กับคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องคุณกับเว็บไซต์นี้ ร่วมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้ โปรดงดใช้งานเว็บไซต์ของเรา

คำว่า 'บริษัท โกคลาวด์ เทคโนโลยีส์ จำกัด' หรือ 'อาโออิคุโมะ' หรือ 'เรา' หรือ 'ทางเรา' หมายถึง เจ้าของเว็บไซต์ ผู้มีที่ตั้งสำนักงานซึ่งได้รับการจดทะเบียน ดังระบุในลิงก์ "ข้อมูลติดต่อ" บนหน้าเว็บไซต์หลัก เลขที่จดทะเบียนบริษัทของเรา คือ 1159598-W และได้รับการจดทะเบียน ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

คำว่า 'คุณ' หมายถึง ผู้ใช้งานหรือผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา

การใช้งานเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

เนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คุณดูข้อมูลและใช้งานโดยทั่วไปเท่านั้น เนื้อหาต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ

ทางเราและบุคคลที่สามไม่รับรองหรือรับประกันในความถูกต้อง ความตรงต่อเวลา ประสิทธิภาพ ความสมบูรณ์ หรือความเหมาะสมของข้อมูลและเนื้อหาต่าง ๆ ดังปรากฏหรือนำเสนอบนเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ คุณรับทราบว่า ข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าวอาจไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาด ทางเราขอยกเว้นความรับผิดโดยชัดแจ้งต่อความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดนั้นภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

การใช้ประโยชน์จากข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นความเสี่ยงของคุณทั้งหมด ทางเราไม่มีส่วนรับผิดชอบ ทั้งนี้ คุณมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏผ่านเว็บไซต์นี้ เป็นไปตามความต้องการเฉพาะของคุณ

เว็บไซต์นี้แสดงเนื้อหาต่าง ๆ ซึ่งทางเราเป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาต เนื้อหานี้รวมแต่ไม่จำกัดเพียง การออกแบบ เลย์เอาต์ ภาพ รูปร่าง และกราฟิกต่าง ๆ ห้ามมิให้ทำซ้ำ นอกเหนือจากที่ระบุในข้อความสงวนลิขสิทธิ์ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ นี้

เครื่องหมายการค้าทั้งหมดซึ่งได้รับการทำซ้ำบนเว็บไซต์นี้ ซึ่งมิได้เป็นทรัพย์สินของหรือออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ดำเนินการ จะถือว่ายอมรับให้ใช้ได้บนเว็บไซต์

การใช้งานเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต อาจก่อให้เกิดการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือความผิดทางอาญาได้

อย่างไรก็ตาม ในบางครั้ง เว็บไซต์นี้อาจแสดงลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ลิงก์เหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คุณ แต่มิได้หมายความว่า เราให้การรับรองเว็บไซต์นั้นแต่อย่างใด ทางเราไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ตามลิงก์ข้างต้น

การใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ รวมถึงข้อพิพาทใด ๆ อันเกิดขึ้นจากการใช้งานดังกล่าว จะได้รับการพิจารณาภายใต้กฎหมายแห่งประเทศมาเลเซีย

เปิดคลินิกทันตกรรม? คลิกที่นี่!
phone-handsetmap-marker